Vad är sant om ditt sätt att fästa blicken i trafiken?

Vad avses med körbana? Vägen utan vägren och cykelbana. Vad är sant om ditt sätt att fästa blicken i trafiken? Om jag låser fast blicken vid ett föremål är risken stor att jag missar intilliggande information. Föraren i bilen framför dig har bromsat och visar med placering och körriktningsvisare att han tänker svänga till vänster. Alkohol, trötthet och narkotika försämrar det perifera seendets kvalitet avsevärt. Körkortsbok · Lära sig köra bil · Trafikens grunder · Grundläggande manövrering bil · Ut trafiken · Miljön körkort · Trafikolyckor · Personliga förutsättningar bilkörning · Personlighetens roll bilkörning · Yngre/äldre bilförare · Sinnena i bilkörningen. Hjälp med körkortsfrågor =(Trafik och körkortsfrågor. Vad är sant om synsinnet? Alternativ A Direktseendet utgör ca 25% av det totala synfältet. Alternativ B Vid högre farter får jag Hur fungerar seendet i trafiken med avseende på direktseende/periferiseende? Alternativ A Med direktseendet kan jag se.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *